Hlavní stránka
Plavby
COSTA
Costa Diadema

Costa Diadema - Antily, Dominika, Panenské ostrovy, letecky s delegátem 1

Costa Crociere S.p.A.
Loď: Costa Diadema Délka: 16-denní plavba Datum: 2 termíny od 21.1.2022 Doprava: letecky Strava: plná penze Kód: 616819

Ceny od 69 990 Kč

Last Minute sleva -13% 79 990 Kč

Program zájezdu

DenPřístav / programPřiplutíOdplutí
1. den Odlet, noc v hotelu v Paříži nebo na Guadeloupe
2. den Pointe-a-Pitre, Guadeloupe - transfer na loď, nalodění a vyplutí23:00
3. den na moři
4. den Scarborough Tobago08:0018:00
5. den St. Georges , Grenada08:0018:00
6. den Kingstown, Svatý Vincent08:0018:00
7. den Castries, Svatá Lucie08:0018:00
8. den Fort-de-France, Martinik08:0020:00
9. den Pointe-a-Pitre , Guadeloupe08:0023:00
10. den na moři
11. den Road Town, Tortola08:0018:00
12. den Philipsburg, St. Maarten08:0018:00
13. den St. johns , Antigua08:0018:00
14. den Roseau , Dominika08:0018:00
15. den Fort-de-France, Martinik08:0020:00
16. den Pointe-a-Pitre vylodění, transfer na letiště, odlet zpět do ČR08:00
trasa
Mimořádně krásný lodní zájezd včetně letecké přepravy, služeb českého delegáta a prodlouženého pobytu v Paříži nebo na ostrově Guadeloupe jednu noc před plavbou. Během této nádherné plavby jsou kromě dvou dnů na moři každý den zastávky na nejkrásnějších karibských ostrůvcích..

Trasa plavby:

Pointe a Pitre (Guadeloupe) - Scarborough (Trinidad a Tobago) - St. Georges (Grenada) - Kingstown (Sv. Vincent a Grenadiny) - Castries (Sv. Lucie - Fort de France (Martinik) - Pointe a Pitre (Guadeloupe) - Roadtown (Tortola. Britské Panenské ostrovy) - Philipsburg (Sv. Martin) - St. Johns (Antigua a Barbuda) - Roseau (Dominika) - Fort de France (Martinik) - Pointe a Pitre (Guadeloupe)


Během této karibské plavby s nabitým programem se nerozhodně nebudete nudit. Zastávky jsou na nejkrásnějších ostrovech Karibiku a na každém máte dostatek času na koupání i poznávání.
Díky přítomnosti českého delegáta získáte jazykové zázemí a pomoc v praktických záležitostech při pobytu na lodi. Při nalodění Vám bude delegát nápomocen s formalitami a poradí s registrací lodních účtů. Pomůže Vám orientovat se v lodních novinách, které vycházejí každý den a poskytují důležité informace týkající se pobytu na lodi či v přístavech a upozorňují na možné aktivity v průběhu plavby. Při večerním stolování Vám bude delegát nápomocen s výběrem z jídelního lístku, poradí Vám s volbou fakultativních výletů a v rámci svých možností zabezpečí vše potřebné k tomu, abyste na lodi strávili příjemnou dovolenou. Český delegát nabídne v průběhu plavby v určené hodiny informační schůzky.

Zdravotní podmínky účasti vzhledem k nemoci Covid 19:


 • Plavby se mohou zúčastnit pouze hosté starší dvanácti let. Všichni musí být plně očkováni a předložit originální certifikát.
 • Všichni hosté musí mít uzavřeno pojištění kryjící rizika s Covid 19 a případnou karanténou.
 • Všichni hosté (2 roky a starší) musí předložit certifikát o negativním testu PCR, který byl proveden do 72 hodin před naloděním a zároveň certifikát o negativním antigenním testu provedeném nejpozději 24 hodin před naloděním.
 • Hosté mohou na břeh vycházet sami, pokud to aktuálně umožní místní úřady.
  .


Informace o plavbě:

 • Ceny jsou kalkulovány ve dvojlůžkové kajutě, při obsazenosti alespoň dvěma plně platícími osobami. Kategorie kajut, jejich ceny a dostupnost je nutné vždy ověřit. Vyhrazujeme si právo změny zde uváděných cen.
 • Pro účast na plavbě občené ČR a SR nepotřebují víza.
 • Ubytování 3. a 4. osoby není dostupné ve všech kajutách. Jejich počet je omezený a prodávají se pouze po potvrzení. Kalkulaci ověříme a zpracujeme po obdržení poptávky. Vždy je ale nutné uvést jména, příjmení a data narození všech cestujících, telefonní spojení a adresu.
 • Na vyžádání dodáme informace o předplacení speciálních cenově zvýhodněných balíčků, např. nápojové, wellness, all inclusive a podobně.
 • Informace o výletech a exkurzích – ceny, délka trvání, náročnost a bližší popis dodáme na vyžádání.
 • Některé akce a výlety pořádané lodní společností mohou být hodně frekventované, proto je vhodné je rezervovat ihned první den po nalodění přímo na palubě.
 • Výlety lodní společnosti jsou poskytovány s průvodcem nejčastěji v angličtině, s kompletním vybavením pro absolvování všech aktivit a dle délky výletu i s občerstvením.
 • Pokud je během plavby přítomen delegát, pak pomůže klientům s orientací na lodi, organizačním zajištěním a složením depozitu, upozorní na důležité body programu, organizuje schůzky, na kterých poskytne všechny dostupné informace, pomůže s výběrem fakultativních výletů a doporučí možné aktivity na pevnině i na lodi. Delegát není průvodcem na výletech.
 • Měnou na lodi je EURO. Je však možno platit i mezinárodními platebními kartami.

Další důležitá upozornění:

 • Vstup na loď i na pevninu je možný pouze s cestovním pasem, platným nejméně šest měsíců po ukončení plavby!!! Pasové údaje a některé údaje o pasažérech a blízké osobě v případě nouze je nutné poskytnout cestovní kanceláři, aby je mohla doplnit do rezervačního systému. Bez toho není možné vyžádat lodní lístky.
 • Ceny jsou kalkulovány za osobu ubytovanou ve dvojlůžkové kajutě, při obsazenosti alespoň dvěmi plně platícími osobami. Kategorie kajut, jejich ceny a dostupnost je nutné vždy ověřit. Vyhrazujeme si právo změny zde uváděných cen.
 • Cena za dítě (věk do dovršených 18 let v první den plavby) se počítá pouze při ubytování spolu se dvěma plně platícímii osobami v kajutě. Dětské ceny zájezdu se mohou lišit dle věkových kategorií a je nutné je ověřit předem v CK.
 • Ubytování 3.a 4. osoby není dostupné ve všech kajutách. Počet vícelůžkových kajut je omezený a prodávají se pouze po potvrzení. Kalkulaci ověříme a zpracujeme po obdržení poptávky. Vždy je ale nutné uvést jména, příjmení a data narození všech cestujících, telefonní spojení a adresu.
 • Důrazně doporučujeme, aby cestující před plavbou uzavřeli cestovní pojištění. Cestovní kancelář může nabídnout uzavření cestovního pojištění na vyžádání. Výše cestovního pojištění závisí na destinaci, věku pasažérů či délce trvání plavby. Cestovní pojištění je možné uzavřít kdykoliv v průběhu před odplutím, na nejzazší termín uzavření cestovního pojištění se informujte v cestovní kanceláři.
 • Pojištění storna je možné rovněž uzavřít v cestovní kanceláři, ale toto pojištění lze uzavřít jen v okamžiku uzavření smlouvy. Pojištění storna nelze zakoupit dodatečně.
 • Na lodi na konci plavby se platí servisní poplatky, které nejsou součástí ceny plavby. Tyto poplatky slouží jako spropitné pro personál, který se o vás stará během plavby.
 • Veškeré platby na palubě probíhají bezhotovostně, čerpáním z depozitu, který si pasažéři složí na krytí své útraty. K tomu je nutné složit minimální hotovost nebo vklad z vaší platební karty v přepočtu cca 200 -300 EUR na kajutu. Jeho výše závisí na délce plavby. Z depozitu jsou hrazeny veškeré nákupy na lodi včetně servisních poplatků. Nevyčerpaný depozit je na konci plavby vyúčtován a vrácen tomu, kdo jej za kajutu skládal.
 • Neutracená částka Vám bude po skončení plavby vrácena, pokud svůj lodní účet nevyčerpáte. Spropitné pro personál – servisní poplatky jsou každodenně načítí´ány kana účet klienta a budou se hradit, stejně jako veškerá další útrata na lodi (nápoje, které nejsou součástí all inclusive paketu, transfery, nákupy v buticích a lodních obchodech, placené služby na lodi atd. atd.) právě z tohoto složeného depozitu.
 • Doporučujeme, abyste se u dětí mladších dvanácti měsíců před rezervací okružních plaveb poradili s lékařem.
 • Společnost nemusí přijmout rezervace pro ženy, které budou na konci plavby ve 24. týdnu těhotenství. Společnost si výslovně vyhrazuje právo odepřít právo vstupu na palubu každé ženě, která se zdá být v pokročilém stádiu těhotenství nebo která je těhotná a nepředloží lékařské potvrzení o své způsobilosti k cestování s přihlédnutím k příslušné trase lodi. Za toto odepření nelze společnost činit žádným způsobem odpovědnou.
 • Informace o výletech nabízených lodní společností a o jejich cenách dodáme na vyžádání, pokud jsou k dané plavbě k dispozici. Nabídka těchto výletů je pouze informativní. Přímo na lodi může být nabídka pozměněna – některé výlety mohou být zrušeny a jiné zase naopak nabídnuty nově nad rámec těchto, které jsou nám dostupné předem od lodní společnosti. Změny cen a nabídky výletů jsou vyhrazeny a plně v kompetenci lodní společnosti.
 • Jakékoliv individuální výlety, vycházky a exkurze podniká klient vždy na vlastní zodpovědnost a přijímá všechna rizika s tím spojená. Cestovní kancelář ani lodní společnost nezodpovídá za jeho rozhodnutí.
 • Některé akce a výlety nabízené lodní společností mohou být hodně frekventované, proto je vhodné je rezervovat ihned první den po nalodění přímo na palubě.
 • Výlety lodní společnosti jsou poskytovány s průvodcem nejčastěji v angličtině, popřípadě v jiných světových jazycích s kompletním vybavením pro absolvování všech aktivit a dle délky výletu i s občerstvením. Výlety nejsou poskytovány v češtině.
 • Lodní společnost si vyhrazuje právo změnit trasu či zastávky podle svého uvážení či podle rozhodnutí kapitána každé lodi dle aktuální situace v závislosti na povětrnostních podmínkách, situaci v přístavech či jiných okolnostech. V případě těchto změn lodní společnost jedná v nejlepším zájmu všech pasažérů a posádky a s ohledem na jejich bezpečnost. Za těchto okolností není společnost vůči cestujícímu odpovědná ani zavázaná.
 • Měnou na lodi je EUR. Plavby vyplouvající z území USA mají měnu na lodi USD. Je však možno platit i mezinárodními platebními kartami.
 • Hosté musí být první den u odbavení nejpozději dvě, raději však tři hodiny před odplutím lodě. Před vyplutím je nutné absolvovat povinný bezpečnostní nácvik na palubě lodi. Transfery mezi letištěm, hotelem a přístavem, jsou-li zajišťovány lodní společností, jsou naplánované odpovídajícím způsobem.
 • Je odpovědností každého, aby dodržoval instrukce a dorazil včas k transferům či k nalodění. Za všechny následné škody způsobené v důsledku nedodržení pokynů nenese zodpovědnost ani lodní společnost ani cestovní kancelář.
 • Vylodění v destinacích bývá 40 až 60 minut po připlutí do přístavu. Vždy až poté, co loď splní povinné přístavní formality a technicky je vylodění možné.
 • V některých destinacích je doprava pasažérů na břeh zajišťována přepravními, případně záchrannými čluny (tender). Je to v případech, kdy loď nemůže kotvit přímo u mola v přístavu.
 • Návrat na loď v destinacích je nutný vždy nejpozději v čase určeném denním programem, obvykle 30-60 minut před odplutím! Je bezpodmínečně nutné dodržet čas, do kdy nejpozději se musí všichni pasažéři dostavit na loď. V případě zmeškání či opožděného návratu loď na cestující nečeká!
 • Jakékoliv změny osob v již vytvořené fixní rezervaci je možné provést pouze za poplatek a jeho aktuální výše bude sdělena na vyžádání. Rovněž bude na vyžádání sdělen nejzazší termín před vyplutím, do kdy je změny možné provést.
 • V kajutách i na balkónech kajut je kouření zakázáno. Kouření je dovoleno minimálně v jednom baru na každé lodi. Házení nedopalků cigaret přes palubu je přísně zakázáno!

Stravování: plná penze

Před a po nalodění: Stravování je individuální a není zahrnuto v ceně zájezdu.
Během plavby: Rozšířená penze s formou špičkového bufetu i v restauraci se servírovaným menu dle vlastního výběru. Stravování zajištěno nejméně 5x denně. Snídaně, obědy i večeře, v bufetu navíc odpolední a půlnoční rychlé občerstvení (pizza, sendviče…). Základní nealkoholické nápoje (voda, čaj dle vlastního výběru, překapávaná káva, mléko) dostupné v bufetové restauraci z nápojových automatů. K snídaním navíc ovocné šťávy. Nápoje na všech barech a v servírovaných restauracích za poplatek. Součástí některých kategorií ubytování, např. All inclusive nebo Samsara je součástí služeb nápojový all inclusive balíček Brindiamo, u kategorie De luxe pak ultra all inclusive nápojový balíček Intenditore. U ostatních kategorií je možné objednat předem cenově zvýhodněné nápojové balíčky typu all inclusive (více variant lišící se rozsahem zahrnutých nápojů, s neomezenou konzumací) Nabídku nápojových balíčků předložíme na vyžádání.

Doprava: letecky

Odlet je zajištěn z Prahy, budou-li k dispozici vhodné lety, lze za příplatek lodlétat i z Vídně nebo jiných letišť.
Po přistání v destinaci je zajištěn transfer do hotelu a rovněž jsou zajištěny i transfery z hotelu na loď a po plavbě na letiště.


Loď: Costa Diadema

Loď Costa Diadema dokonale odráží význam svého jména, protože je krásná a pohodlná. Klienty je oceňována pro svou velikost, propracovaný interiér a nepřeberné možnosti závavy na palubě. Hlavní důraz je kladen na vynikající kvalitu nabízeného jídla a pití. Velká pozornost je věnovaná relaxaci a péči o tělo. Na poli zábavy je novinkou Country Rock Club, velká plocha pro laserové hry a kino 4D CinemaNa lodi Costa Diadema strávíte intenzivní a nezapomenutelnou dovolenou.


Technické údaje
 • Rok spuštění na vodu: 2014

 • Délka 306 m

 • Šířka: 37 m

 • Výtlak: 132 500 BRT

 • Rychlost: 23 uzlů

 • Počet palub pro cestující: 14

 • Kapacita: 4 947 pasažérů

 • Počet členů posádky: 1 253 osob

 • Celkový počet kajut : 1 862z toho:
 • 756 s balkónem

 • 130 s přímým vstupem do wellness

 • 64 suite

 • 11 suite s přímým vstupem do wellness

Cena zahrnuje

 • zpáteční letenka do místa odplutí včetně letištních poplatků v optimální knihovací třídě
 • 1x noc v hotelu min. 3* před plavbou
 • transfery
 • odpovídající počet nocí ve zvolené kajutě v optimální knihovací třídě
 • služby českého delegáta
 • plnou penzi během celé plavby, nealkoholické nápoje k snídani, obědu a občerstvení
 • servírované večeře nebo raut
 • portýrské služby při nalodění/vylodění
 • kajutového stewarda a každodenní úklid kajuty
 • animační program
 • volný přístup a využití všech prostor lodi: otevřených palub, bazénů s lehátky, vířivek, sauny, plážových osušek, salónů, nočních klubů, knihovny, fitnes centra, kasina, diskoték atd
 • dětský a mládežnický klub pro děti a dospívající mládež od 2 do 17 let pod dohledem kvalifikovaného personálu během dne i večer
 • noviny s denním programem
 • přístavní poplatky
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • alkoholické nápoje, nápoje na baru a nápoje během servírovaných večeří
 • nákupy v obchodech a restauracích
 • cestovní pojištění a pojištění storna- možno dokoupit za příplatek - vysoce doporučujeme! Nabízíme pojištění od ERV
 • příplatek za kajuty vyšší kategorie
 • fakultativní výlety
 • servisní poplatek (od cca. 10 EUR/dospělá osoba a den, děti do 11 let platí polovinu)
 • kadeřnický salon, lázeňské a jiné služby
 • víza a vstupní povolení, jsou-li potřeba
 • telefonní a internetové spojení
 • jiné služby